Weź udział

w licytacji

i wspieraj walkę

z cukrzycą!

Mikroświat

Cel: Stworzenie

Innowacyjnego

Centrum

Biotechnologii

Zebrane podczas aukcji środki zostaną przeznaczone na stworzenie Europejskiego Centrum
Biotechnologii Medycznej. Pierwszego w Polsce ośrodka badawczo-wdrożeniowego, w którym
dokonamy prawdziwej rewolucji medycznej.

Dzięki centrum:

skonsolidujemy polski potencjał naukowo-badawczy oraz zgromadzimy wybitnych specjalistów z wielu dziedzin,
będziemy opracowywać nowatorskie terapie odpowiadające najpoważniejszym problemom medycznym XXI w.,
umożliwimy wszystkim Polakom korzystanie z najnowocześniejszych metod leczenia w kraju, również w przypadku chorób rzadkich,
podniesiemy konkurencyjność polskiej branży biotechnologiczno - medycznej na całym świecie.

Partner platynowy:

Partner złoty:

Partnerzy srebni:

Współorganizator:

Patronat honorowy:

Patronat medialny: